Logen
De To Søjler
 Galleri   Info   Kontakt   Login 
 

De To Søjler, Historie

Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere, tog sin spæde begyndelse i Lejre ved Roskilde i 1893. I 1895 blev den første loge dannet under navnet "Lyset" med hjemsted i Roskilde. Denne loge flyttede til København i 1897 hvor den ændrede navn til "Lyset til de ni Hjerter". Efter en omtumlet tilværelse frem til 1906 blev denne logen den 11. august 1919 genindviet.

Logen "De To Søjler, Nr.7 Orient Vejle" blev indstiftet den 15. juli 1921.

I forbindelse med omlægningen af laugets tilhørelsesforhold fik logen den 15. november 1931 udstedt patent som logen "De To Søjler nr. 6 Orient Vejle". Igen i forbindelse med ændringer i laugets tilhørsforhold i 1990 blev der udstedt et nyt patent, hvor logen fik sit nuværende navn, nemlig "De To Søjler nr. 806 Orient Vejle".

De to Søjler blev indstiftet af bl.a. politibetjent br. Bertel Hansen, der var den første vejlenser der blev laugsfrimurer, og havde sine første møder i bygningen på adressen Dæmningen 7 i Vejle hos afholdslogen I.O.G.T. I de efterfølgende år flyttede logen en del rundt, hvilket skyldes den store tilgang logen havde på dette tidspunkt. Adresserne har også været Nørrebrogade 5 og senere Dæmningen 7.

I 1952 købte logen bygningen Stormgade 1 (dengang Langelinie 72). Brødrene enedes om at udleje bygningen i 2 år, for at samle kapital til ombygning, så huset blev bedre egnet til logebrug.

Denne ombygning blev udført af murermester Janus Nisgaard der ændrede huset med en "indskudt" etage. Efter yderlige ombygningen blev forholdene ændret, så der blev muligt at indrette de nødvendige rum til Logeesal og banketsal.

   

Spisning

Fra nu af skal alle Logens medlemmer huske at tilmelde sig til fællesspisning. Dette gøres ved at logge ind  og at udfylde et formular. En mere uddybende vejledning findes på stedet.